เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากทาง SPS Tech Components Ltd., Part.

  1. สินค้าที่มีปัญหาที่เกิดจากขึ้นจากทางผู้ผลิตเอง สามารถส่งกลับมาให้ทางเราตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ได้ภายในระยะเวลาของประเภทสินค้าที่กำหนด นับจากวันที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้า (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์, กล่อง และใบเสร็จ)
  2. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นใกล้เคียงทดแทน ในกรณีที่สินค้ารุ่นที่ท่านซื้อไปไม่มีในสต๊อก หรือทางผู้ผลิตยกเลิกการผลิตในสินค้าตัวนั้นแล้ว หรือหากเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่ราคาสูงกว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม
  3. ลูกค้าทุกท่านที่ทำการซื้อสินค้าจากทางเราต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนการรับประกันภายในระยะเวลา 30 วัน ลงทะเบียน คลิกที่นี่!!
  4. สินค้า RAVPower ประเภทพาวเวอร์แบงค์ทุกรุ่น รับประกันนาน 18 เดือน
  5. สินค้า RAVPower ประเภทอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟบ้านทุกรุ่น รับประกันนาน 18 เดือน
  6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายแตกหัก มีรอยขูดขีด ฉีกขาด อันเกิดจากความตั้งใจ หรืออุบัติเหตุก็ตาม, การใช้งานในลักษณะที่ผิด, การงัดแงะหรือพยายามเปิดสินค้า (โปรดอย่าพยายามซ่อมด้วยตัวท่านเอง)
  7. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าทุกประเภทที่ซื้อมาจากร้านค้าอื่นหรือตัวแทนที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางเรา
  8. ทางเราจะรับประกันในเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ของแถมที่ให้มาภายในกล่องสินค้า
  9. หากสินค้าที่ส่งกลับมาเคลม ไม่ได้มีปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้ง ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งกลับ โดยต้องทำการโอนชำระค่าจัดส่งให้ทางเรา
  10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า